სამშენებლო ნარჩენების გატანა – ავეჯის გადაზიდვის სერვისის

სამშენებლო ნარჩენების გატანა

რემონტისა და მშენებლობის შემდგომი დასუფთავება- სერვისი მოიცავს ნებისმიერი ტიპის ფართის რემონტის შემგომ დასუფთავებას და სამშენებლო ნარჩენების გატანას.